(Ont)Regel de zorg

Zorgprofessionals zijn veel tijd kwijt aan administratieve handelingen. Uit onderzoek van de denktank (Ont)Regel de Zorg (2017) blijkt dat professionals maar liefst 40% van hun tijd kwijt zijn aan administratieve handelingen. En de helft van deze handelingen wordt zelfs als ‘onzinnig’ beschouwd. Zonde! Het is tijd om de zorg te ontdoen van onnodige bureaucratie, zodat er meer tijd is voor de patiënt én het werkplezier van zorgprofessionals wordt vergroot. Maar, hoe is dit te realiseren in zorgorganisaties? Zijn zorgorganisaties afhankelijk van externe partijen of kun je als zorgorganisatie zelf ook ontregelen?

Wat is (Ont)Regel de Zorg?
Uit onderzoek dat de denktank (Ont)regel de Zorg in november 2017 heeft uitgevoerd, blijkt dat professionals in de zorg maar liefst 40% van hun tijd met administratieve handelingen bezig zijn. Begin 2018 heeft de VvAA daarom een aantal schrap- en verbetersessies georganiseerd, waarbij met allerlei betrokkenen is nagedacht over regels die geschrapt kunnen worden. De uitkomsten van deze schrap- en verbetersessies zijn een belangrijke bron geweest voor het actieplan (Ont)Regel de Zorg, wat het ministerie van VWS op 22 mei 2018 heeft gepubliceerd. Het actieplan heeft als doel om de ervaren regeldruk voor professionals en patiënten merkbaar te verminderen.

Het uitbrengen van het onderzoek en het actieplan (Ont)Regel de Zorg maakt het terugdringen van regeldruk tot een belangrijk speerpunt in de zorg. Toch zijn regels er niet voor niets: ze zijn bedoeld om ‘in control’ te blijven en om kwalitatieve en veilige zorg te kunnen leveren. Helaas blijkt in de praktijk echter dat dit juist averechts werkt. De vele regels, het ontbreken van de meerwaarde van de regels, in combinatie met de dagelijkse drukte, maken dat essentiële procedures niet (goed) worden nageleefd. Bovendien blijft er minder tijd over voor aandacht voor de cliënt/patiënt: daar waar het in de zorg echt om gaat. Tijd om hier iets aan te doen!

Onderzoek voor VWS: ontregeldruk in kaart aan de hand van patiëntreizen
In het najaar van 2019 hebben collega's Maaike Vermunt, Maaike Nijbroek, Ruben van Zelm en Astrid Buysse de registratielast in drie Nederlandse ziekenhuizen in kaart gebracht aan de hand van patiëntreizen. Eén van de bevindingen is dat 70% van de registratielast wordt veroorzaakt door organisaties zelf (eigen werkwijzen en protocollen). Nieuwsgierig? Het rapport is te downloaden via de website Ont(Regel) de Zorg.

Het ontregelplatform
Overal in het land zijn organisaties de strijd met de administratieve regeldruk aangegaan. Wij horen en zien vele mooie voorbeelden voorbij komen: van simpele quick-wins tot grotere projecten, er zijn al vele nutteloze registratielasten geschrapt of anders ingericht. Om je te inspireren en om niet iedere keer opnieuw het wiel uit te vinden hebben wij het ontregelplatform ingericht. Een overzicht aan inspirerende voorbeelden inclusief het emailadres van de contactpersoon.

Wat doen wij?
Wij ondersteunen zorgorganisaties onder andere met het uitvoeren van een quickscan. Middels deze scan brengen wij in kaart wat de (ervaren) regeldruk is en in welke mate de huidige regels (wettelijk) verplicht of intern opgelegd zijn. Tools die we hiervoor gebruiken zijn interviews en documentonderzoek. Zo komen we gestructureerd tot schrapbare regels en wordt, door verbetering van inrichting en het creëren van begrip bij betrokkenen, de ervaren regeldruk minder. Meer weten over deze quickscan? Vraag hier meer informatie over onze Ontregel-methodiek aan.

Hoe weet je welke regels echt nodig zijn voor het leveren van goede zorg? En wat is er nodig om de (ervaren) regeldruk te verminderen en de kwaliteit te verhogen? Wij helpen met het in kaart brengen van de regels, de ervaren regeldruk om vervolgens tot een advies te komen welke regels kunnen verdwijnen of beter ingericht kunnen worden. Neem voor meer informatie gerust contact op met onderstaande adviseurs.