Optimale inzet van medewerkers in de zorg

Goede zorg voor de medewerker is cruciaal voor goede zorg voor de cliënt. Met de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende zorgzwaarte is dit aspect van werkgeverschap nóg belangrijker geworden. Dit betekent niet alleen dat er goed gezorgd moet worden voor de cliënt, maar ook voor de medewerkers. Want die zijn soms een beetje uit het oog verloren. De uitdaging zit in het vinden, binden en boeien van medewerkers. Wij ondersteunen organisaties hierbij.

DISC
Wij geloven dat je medewerkers kunt binden en boeien als je aandacht hebt voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij werken graag met medewerkers aan hun persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor maken we gebruik van de DISC-methodiek. Met behulp van DISC krijgen medewerkers inzicht in hun persoonlijke communicatiestijlen en de directe en indirecte manier van communiceren die zij onderling hanteren. Door middel van gesprekstechnieken leren medewerkers een effectieve persoonlijke communicatiestijl in te zetten. Hierdoor zijn zij beter in staat om gesprekken te voeren met hun cliënten, collega’s en andere afdelingen. Wij zetten de methodiek in bij medewerkers, leidinggevenden en teams.

DISC-model
Het DISC-model geeft mensen inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen op het gebied van gedrag en communicatie. Uitgangspunt van het model is dat gedragskenmerken te groeperen zijn in vier persoonlijkheidsstijlen. Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen specifieke gedragskenmerken die gebruikelijk zijn voor die stijl. De letters D, I, S en C vertegenwoordigen de vier persoonlijkheidsstijlen.

Met het DISC-model krijgt men inzicht in:

  • de kwaliteiten en valkuilen in communicatie;
  • de behoefte op het gebied van gedrag/communicatie om werk goed te doen;
  • de persoonlijke communicatiestijl en hoe deze aan te passen is aan de stijl van een ander, om zo samen een doel te bereiken.

Procesoptimalisatie HR
Om het binden en boeien van medewerkers te kunnen faciliteren ondersteunen wij ook HR-afdelingen bij het optimaliseren van de HR-processen. Gestroomlijnde HR-processen zoals een goed werving- en selectieproces is het eerste visitekaartje van de organisatie. Je kunt natuurlijk maar één keer een goede eerste indruk maken! Door middel van Lean-trajecten brengen wij met het betrokken team in kaart waar verspillingen of vertragingen in het proces plaatsvinden. Vervolgens stellen we gezamenlijk een wenselijk proces op en maken we een actieplan hoe de verbeterpunten worden geïmplementeerd. Hierin kunnen wij ondersteunen met een projectleider, projectcoach of projectmedewerker.

Wil je met ons sparren over het ondersteunen bij het binden en boeien van medewerkers? Neem dan contact op met onderstaande consultants.