Ondersteuning P&C cyclus: begroting, contractering en kostprijzen

Ondersteuning P&C cyclus: begroting, contractering en kostprijzen

De planning & control processen binnen ziekenhuizen worden vaak nog los van elkaar uitgevoerd, terwijl ze juist sterk afhankelijk van elkaar zijn. Wij ondersteunen uw ziekenhuis gedurende de gehele planning & control cyclus: het begroten van de productie in zorgproducten, de contractering van de zorg met verzekeraars, het vertalen van de productie van zorgproducten in een productieplan én een exploitatiebegroting, en tenslotte het berekenen van uw kostprijzen. Dat doen wij middels de Casemix informatieproducten, of het datawarehouse van uw eigen instelling.