Passende & onderscheidende positionering

Veranderingen in wetgeving en ontwikkelingen in de markt, zoals de transitie van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet, kunnen aanleiding zijn om de positionering van uw organisatie te heroverwegen. Om in te spelen op een veranderde vraag van opdrachtgevers en cliënten kunt u bijvoorbeeld samenwerkingen aangaan om nieuwe vormen van (innovatief) aanbod te creëren. Deze samenwerking kan variëren van het samenwerken op basis van een overeenkomst, het inrichten van een joint venture tot zelfs een fusie.

Inmiddels hebben wij veel organisaties succesvol begeleid bij het herpositioneren en het aangaan van samenwerkingen. Wij kunnen u begeleiden bij het gehele traject van de herijking van de missie en visie tot en met het (formeel) juridisch vormen van een entiteit. Daarbij hebben wij continu aandacht voor de medewerkers en het bestuur. Dit zijn namelijk belangrijke succesfactoren van een samenwerking of fusie. Onze geïntegreerde aanpak vanuit juridische, personele en bedrijfskundige expertise zorgt ervoor dat u veel werk uit handen wordt genomen en het gehele proces op een gestructureerde en transparante wijze wordt doorlopen.