Schadelastprognose in een veranderd zorglandschap

Schadelastprognose in een veranderd zorglandschap

Ziekenhuizen krijgen steeds meer grip op de productie. De schadelastprognose wordt stabieler en daarmee sluiten de productiebegroting en de gemaakte afspraken nog beter aan bij de uiteindelijke realisatie. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om gerichter te sturen op de productieafspraken. Wij kunnen u helpen om hier concrete handvatten aan te geven, zoals het tactisch plannen van personele capaciteit door zorgmanagers op de poli, de kliniek of de dagverpleging. 

Tegelijkertijd zien we in analyses die wij voor de NVZ uitvoeren dat bijvoorbeeld 2,5% meer ouderen per jaar leidt tot een voorspelbare trendbreuk bij bepaalde ziektebeelden. Wij helpen veranderingen als substitutie, vergrijzing, technologische ontwikkeling en de toenemende drukte op de spoedeisende hulp te vertalen in een goede schadelastprognose.

Hier leest u meer over de product schadelastprognose van Casemix >>