Strategische meerjarenplannen en patiëntgroepen

Strategische meerjarenplannen en patiëntgroepen

Ziekenhuizen raken na de invoering van prestatiebekostiging steeds meer in control. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om verder vooruit te kijken. Welke veranderingen in het zorglandschap komen op een zorginstelling af? Op basis van demografische ontwikkelingen en scenarioplanning is het mogelijk om al goed te voorspellen hoe uw patiëntenpopulatie over vijf en tien jaar eruit ziet.

Wij helpen u de veranderingen te kwantificeren en adviseren hoe u hierop kan anticiperen. Dat doen wij middels het categoriseren van patiënten in groepen en het in samenhang daarbij presenteren van informatie over kosten, kwaliteit, doorlooptijd, demografische ontwikkelingen, wachttijd en patiëntkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, comorbiditeit, verwijzer en zorgconsumptie.