Als organisatie aan het stuur

Veel zorgorganisaties worstelen met vraagstukken rondom overzichtelijke inhoudelijke stuurinformatie. Door ontwikkelingen op het gebied van zelfsturing en door de toenemende vraag naar (interne en externe) verantwoording groeit deze behoefte. Wij helpen met het in kaart brengen van real time stuurinformatie. Hierbij gaat het om een totaaloverzicht van relevante financiële en niet-financiële informatie van uw organisatie. Samen met u geven wij deze informatie op een praktische en overzichtelijke manier weer, zodat u met waardevolle informatie aan het stuur van uw organisatie staat.