Triple Aim

De zorg is vanuit de historie verkokerd. Verschillende zorgverleners van verschillende zorgaanbieders hebben elk hun eigen specialistische taak binnen het zorgproces. Partijen worden binnen het huidige zorgstelsel geprikkeld hun eigen belang na te streven en minder het belang van het totaal: het maatschappelijk belang. Voor de lange termijn is dit niet houdbaar.

Van zorgorganisaties en financiers (verzekeraars, zorgkantoren, gemeenten) wordt daarom verwacht dat zij op een andere manier naar de zorg gaan kijken. Triple Aim staat voor het gelijktijdig realiseren van de volgende drie doelstellingen:

  • Het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg.
  • Het verbeteren van de gezondheid van een gedefinieerde populatie.
  • Het verlagen van de kosten per hoofd van de bevolking.

Ook de adviseurs van Q-Consult Zorg werken met Triple Aim. Het past binnen onze visie een bijdrage te willen leveren, nu en in de toekomst! Triple Aim kan toegepast worden in de eerstelijnszorg, de ziekenhuiszorg, wijkverpleging, GGZ, de langdurige zorg, jeugdzorg en binnen het sociaal domein. Meer weten over wat de Triple Aim benadering voor uw organisatie kan opleveren? Neem contact op met onderstaande consultants.