Alles voor Veilig Thuis

Sinds de totstandkoming van de Veilig Thuis-sector in 2014 zijn wij betrokken bij de verschillende organisaties door het hele land. Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen gaande in het veld. De opkomst van het nieuwe handelingsprotocol per 1 januari 2019, de financiering door de gemeente en de onderhandelingen die daarbij horen. Evenals het personeelstekort en hoge caseload en de toename in het aantal meldingen. Daarnaast moeten Veilig Thuis-organisaties van de IGJ een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkelen en is er meer vraag naar en aandacht voor goede kwaliteit. Als expertisepartner denken we graag mee in de ontwikkelingen die Veilig Thuis-organisaties tegenkomen.

Wij leveren maatwerk op het gebied van:

 • Kostenformatiemodellen en benchmarking
  Om de bedrijfsvoering te verbeteren en een goede begroting op te kunnen stellen, maken alle Veilig Thuis-organisaties gebruik van het formatie- en kostenmodel. Dit is een laagdrempelig en doeltreffend model om zowel op inhoud als financieel gesprekken te faciliteren in de keten. Het model geeft handvatten, houvast en onderbouwing voor budgettering en stuurt richting de juiste allocatie van middelen. Om vergelijking tussen regio’s mogelijk te maken, bundelen wij deze gegevens in een benchmark. Klik hier voor meer informatie over dit model.
 • Incident en calamiteitenonderzoeken
  Een calamiteit of (ernstig) incident in de zorg is heel ingrijpend. Niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de familie, de medewerkers, het bestuur en management van de organisatie. Ook in Veilig Thuis-organisaties komen incidenten- en calamiteiten voor. Wij ondersteunen organisaties als extern voorzitter of onderzoeker bij calamiteitenonderzoek. Wij zorgen ervoor dat de calamiteit slagvaardig wordt onderzocht en binnen de gestelde termijn is afgerond. Tevens trainen wij zorgorganisaties al jaren in PRISMA, SIRE en andere methodieken om (mogelijke) calamiteiten en incidenten te onderzoeken. Klik hier voor meer informatie over incident- en calamiteitenonderzoeken.
 • Kwaliteitscertificeringen
  Aan alle Veilig Thuis-organisaties is door de IGJ de eis gesteld om een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) op te zetten en (op termijn) te voldoen aan een keurmerk. Het opzetten en uitvoeren van een KMS kan een grote uitdaging zijn. Wij bieden diverse ondersteuningsmogelijkheden aan op dit gebied, zoals het uitvoeren van een 0-meting en het opstellen van een plan van aanpak richting certificering. Daarnaast bieden wij projectleiderschap bij het opzetten en implementeren van een KMS, als ook projectleiderschap in het behalen van kwaliteitscertificering. Klik hier voor meer informatie over kwaliteit.
 • Tijdschrijven
  Als Veilig Thuis-organisatie is het belangrijk om inzicht te hebben in de hoeveelheid tijd die besteed wordt met het verrichten van de wettelijke taken die worden uitgevoerd. Dit is een aandachtspunt, omdat zowel de begrotingen als stuurinformatie van Veilig Thuis-organisaties vaak zijn gebaseerd op inschattingen van de tijdsbesteding van medewerkers. Daarom hebben wij in nauwe betrokkenheid van meerdere Veilig Thuis-organisaties een tijdschrijfmodel ontwikkeld. Hiermee kan in een periode van twee tot drie maanden van tijdschrijven inzicht verkregen worden in de werkelijk bestede tijd per dienst. Wij ondersteunen organisaties bij de uitvoering van een dergelijk traject en verzorgen de analyse achteraf. Deze inzichten in het werkproces en de tijdsbesteding van medewerkers helpen Veilig Thuis-organisaties om strategische keuzes gefundeerd te kunnen maken.

Naast bovenstaande oplossingen, bieden wij ook ondersteuning bij:

 • continu verbeteren van kwaliteit: bijvoorbeeld bij het inrichten of uitvoeren van een verbetercyclus, of gezamenlijke ontwikkeling van een visie en plan op continu verbeteren, als ook het opleiden voor en uitvoeren van interne audits;
 • het ontwikkelen of verbeteren van goede stuurinformatie die inzicht geeft in het behalen van de organisatie doelstellingen;
 • interim/detachering op niveau van projectleider als ook uitzendkracht;
 • trainingen op het gebied van calamiteitenonderzoek, vormgeven van kwaliteitsdenken, LEAN. Bekijk hier ons gehele aanbod;
 • coaching (zowel 1-op-1 als teamcoaching).

Meer weten over wat wij voor Veilig Thuis-organisaties kunnen betekenen? Neem dan contact op met onderstaande adviseurs.