Zelfonderzoek: uw registratie op orde

Zelfonderzoek: uw registratie op orde

Jaarlijks controleren ziekenhuizen zelf de rechtmatigheid van declaraties en leggen daarbij verantwoording af aan de zorgverzekeraars. Op basis van de handreiking rechtmatigheidscontroles worden risico’s gecontroleerd met behulp van data-analyse, toetsing van werking AO/IB en/of deelwaarneming. Er zijn verschillende uitdagingen bij het uitvoeren van het zelfonderzoek: hoe richt je het proces efficiënt in? Waar haal je de capaciteit vandaan? Op welke manier interpreteer je de handreiking? Hoe maak ik mijn resultaten inzichtelijk voor het huis/de specialisten? En welke verbeteringen n.a.v. het zelfonderzoek wil ik doorvoeren?

Ondersteuning op het gebied van zelfonderzoek
Wij hebben verschillende opdrachten uitgevoerd met het zelfonderzoek. Door onze ervaringen met het zelfonderzoek bij verschillende instellingen en vanuit verschillende invalshoeken kunnen we u snel en efficiënt helpen. Dit doen wij in de vorm van:

  • Projectleiding/coördinatie van het zelfonderzoek
  • Inzet van extra capaciteit voor het zelfonderzoek in combinatie met Q-talent (detachering van jonge starters)
  • Ondersteuning in de uit te voeren werkzaamheden, zoals data-analyses en deelwaarnemingen
  • Het uitvoeren van de controles en berekenen van de financiële impact t.b.v. de bijlages middels Casemix Zelfonderzoek (de onlinetool van onze partner Casemix voor het zelfonderzoek)
  • Opstellen en uitvoeren van een verbeterplan n.a.v. de bevindingen

Lisette: “Voor de beoordeling van de deelwaarnemingen van het zelfonderzoek, heb ik reviewwerkzaamheden uitgevoerd. De deelwaarnemingen waren eerder al door de zorgadministratie uitgevoerd en ik ben de posten nagelopen om te beoordelen of de registratie inderdaad te rechtvaardigen is vanuit het dossier en om een eindconclusie te geven over de impact voor het ziekenhuis.”

Meer weten over onze werkwijze? Neem dan gerust contact op met onderstaande consultants, zij staan u graag te woord!