Zelforganisatie geen doel op zich

Zelforganisatie geen doel op zich

Veel zorginstellingen zijn momenteel bezig met zelforganisatie. Een gezonde en succesvolle organisatie begint immers in het primaire proces, met een grote mate van verantwoordelijkheid bij de professional. Zo worden de wensen van de klant gehoord en geborgd. Wil je weten wat jij kan doen om zelforganisatie echt te laten werken?

Wij helpen je om samen met jouw organisatie de benodigde kaders op te stellen zodat de professional weet welke keuze hij of zij mag maken. Verder bepalen wij met professionals en leidinggevenden hoe ze kunnen monitoren en sturen. Ook leren wij de leidinggevenden op een dusdanige manier hun teams aan te sturen die aansluit bij zelforganisatie. Daarmee wordt het zorgproces effectief, efficiënt en cliënt- en patiëntvriendelijk.