Contractering van dure geneesmiddelen

Contractering van dure geneesmiddelen

Onlangs publiceerde de NZa de ‘Monitor geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg 2020’. Deze monitor bevat een analyse van de uitgaven aan geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg (2012-2018) en een analyse van de contractering, inkoop en toegankelijkheid van geneesmiddelen. De belangrijkste informatie uit de monitor hebben wij voor jou samengevat.

Vergoeding

In 2019 spraken de meeste ziekenhuizen en zorgverzekeraars af dat vergoeding van dure geneesmiddelen plaats zou vinden op basis van nacalculatie. Rondvraag bij zorgverzekeraars leert dat voor 2020 vergelijkbare afspraken zijn gemaakt als in 2019. Nacalculatie is met name zinvol voor dure geneesmiddelen waarvan de impact op het budget hoog en onvoorspelbaar is. Een deel van de ziekenhuizen heeft voor het gebruik van dure geneesmiddelen geen plafond afgesproken met de voor hen dominante zorgverzekeraar. In combinatie met nacalculatieafspraken betekent dit dat het financiële risico bij de zorgverzekeraar ligt. Contractering van dure geneesmiddelen is maatwerk. De meeste ziekenhuizen hebben per geneesmiddel een apart tarief onderhandeld met de zorgverzekeraar. 

Horizonscan

De Horizonscan, ontwikkeld door Zorginstituut Nederland, maakt inzichtelijk welke nieuwe geneesmiddelen de komende jaren op de Nederlandse markt verwacht worden. De Horizonscan geeft een indicatie van het verwachte gebruik van deze geneesmiddelen en de daarbij behorende financiële risico’s. in 2019 heeft 66% van alle Nederlandse ziekenhuizen gebruikgemaakt van deze scan. 76% van deze ziekenhuizen gaven aan dat de Horizonscan heeft geleid tot betere onderhandelingen met de zorgverzekeraar. 53% van deze ziekenhuizen geeft aan dat de Horizonscan ook heeft geholpen om betere onderhandelingen met fabrikanten te voeren. Naast de ziekenhuizen maakt 75% van de zorgverzekeraars gebruik van de Horizonscan. 67% van deze verzekeraars geeft aan dat de Horizonscan hen helpt beter te kunnen onderhandelen met zorgaanbieders en fabrikanten. 

Kosten

De kosten van dure geneesmiddelen beslaan een steeds groter deel van het budget van zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars. Door deze kostenstijging wordt het verdringen van overige medisch-specialistische zorg door dure geneesmiddelen door zorgaanbieders en zorgverzekeraars als een reële optie en een in potentie groot probleem gezien. Met het oog op de betaalbaarheid van dure geneesmiddelen hebben 7 van de 8 zorgverzekeraars de dure geneesmiddelen selectief ingekocht om te concentreren bij expertisecentra. Naast de betaalbaarheid komt dit de kwaliteit van de zorg ten goede. 

Meer weten?

Lees hier de samenvatting Contractering van dure geneesmiddelen.
Lees hier de hele Monitor geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg 2020 van de NZa.

Indication based pricing

Prijsafspraken tussen ziekenhuizen en farmaceuten worden steeds frequenter op specifieke indicaties van ziekten gebaseerd, ook wel 'Indication based pricing' (IBP). De gedachte hierachter is de prijs van het geneesmiddel en de waarde voor de patiënt beter aan elkaar te koppelen. Meer weten over IBP of over het gebruik van onze IBP-tool? Klik hier of neem contact op met Evita Bakayoko of Frens Verstijnen.