Indicatiespecifieke prijzen Indication Based Pricing-tool

Indicatiespecifieke prijzen – Indication Based Pricing-tool

Ziekenhuizen en farmaceuten baseren steeds vaker hun prijsafspraken op specifieke indicaties van ziekten. De gedachte hierachter is om de prijs van het geneesmiddel en de waarde voor de patiënt beter aan elkaar te koppelen. Hierbij wordt aangenomen dat de prijs onvoldoende de waarde afspiegelt als het geneesmiddel voor meerdere indicaties werkzaam is. Onze Indication Based Pricing (IBP)-tool kan deze koppeling realiseren.

In verband met de AVG kunnen patiëntdata niet (meer) direct naar de farmaceut gestuurd worden. Daarnaast kunnen farmaceuten niet alleen uitgaan van de eigen verkoopcijfers, omdat het lastig te bepalen is of geneesmiddelen ook voor andere indicaties zijn gebruikt. Daar komt bij dat de farmaceut niet altijd de juiste ervaring heeft in het verwerken van de data die direct uit het EPD van het ziekenhuis komen. Gevolg is dat het ziekenhuis en de farmaceut de gemaakte indicatiespecifieke afspraken onvoldoende kunnen verrekenen. Met onze IBP-tool kunnen we dit gat dichten.
 

Indication Based Pricing-tool

Met onze IBP-tool krijgen zowel ziekenhuis als farmaceut inzicht in de indicatie en verstrekking van een geneesmiddel in het ziekenhuis. De verstrekkingsdata van het ziekenhuis worden gecombineerd met de op indicatie gebaseerde prijsafspraken tussen het ziekenhuis en de farmaceut. In een online veilige omgeving hebben beide partijen inzicht in deze data. Hierop kunnen zij direct acteren.

Gebruikersrollen en dataveiligheid
Het ziekenhuis krijgt op een laag-geaggregeerd niveau inzicht in de gemaakte afspraken, de farmaceut krijgt de afspraken helder op een hoog-geaggregeerd niveau. Een beveiligde inlog en een roltoekenning bepalen wie welke gegevens kan inzien. Beide partijen stemmen af wie welke data aanlevert en waar deze data naartoe gaan. Hieronder zie je een schematische weergave van de werking. 
 

Indication Based Pricing tool
Indication Based Pricing tool

Trusted Third Party

Samenwerking is van groot belang om te blijven ontwikkelen in een altijd veranderend zorglandschap. Als Trusted Third Party dragen wij hieraan bij door gezamenlijke data te bundelen, veilig te delen en te visualiseren. Deze rol vervullen wij in de IBP-tool, maar wij kunnen dit ook voor andere toepassingen doen. Wij beschikken over een eigen beveiligd online platform. Dit platform is permanent in ontwikkeling en voldoet uiteraard aan de informatiebeveiligingscertifering NEN-7510.

Wil je meer informatie over onze IBP-tool? Neem dan contact met ons op.