Forensische Zorg

Forensische Zorg

De Forensische Zorg levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van onze samenleving. Het betreft zorg opgelegd vanuit een straf of maatregel aan personen met een complexe problematiek. Deze sector kenmerkt zich door de zoektocht van de professionals om evenwicht te vinden in de driehoek: recidivevermindering, persoonsgerichte zorg en veiligheid. Het leveren van kwalitatief goede zorg in samenwerking met de keten is een voorwaarde om succesvolle forensische zorg te leveren. 

Ondersteuning bij ontwikkeling Kwaliteitskader Forensische Zorg

In 2020 is vanuit een brede samenwerking binnen de forensische sector gestart met de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Forensische Zorg. Na inhoudelijke goedkeuring in 2021 door het bestuurlijk overleg Forensische Zorg is vervolgens met het veld hard gewerkt aan een doorontwikkelagenda om de sector te ondersteunen bij de implementatie. Momenteel wordt gewerkt aan opname van het kwaliteitskader in het Register van het Zorginstituut. Zodra het Zorginstituut akkoord geeft gaat de implementatie van het kader van start. Met het Kwaliteitskader FZ is een mooie basis gelegd om Kwaliteit & Veiligheid en Leren & Ontwikkelen verder te borgen in de Forensische Zorg. 

Q-Consult Zorg heeft de ontwikkeling en de voorbereiding van de implementatie van het Kwaliteitskader begeleid en onze consultants weten dan ook precies wat dit van organisaties kan vragen. Lees meer over kwaliteit en veiligheid >>
 

Leren en verbeteren

Kwalitatief goede zorg is een voorwaarde om succesvolle forensische zorg te leveren, maar hoe borg je kwaliteit? Het antwoord ligt bij leren en verbeteren. Om dit binnen je organisatie te stimuleren en faciliteren, heb je gerichte aandacht en een integrale aanpak nodig. Het inzetten van verbetermethodieken en -instrumenten kan hier goed bij helpen. Zo kun je op een gestructureerde wijze leren van de dingen die goed gaan en de dingen die beter kunnen. Denk bijvoorbeeld aan accreditatie, interne audits en risico-inventarisaties. Lees meer over leren en verbeteren >>
 

Zorgprestatiemodel GGZ en FZ

Vanaf 2022 wordt het Zorgprestatiemodel (ZPM) het nieuwe bekostigingssysteem binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de forensische zorg (FZ). De aankomende wijzigingen in de bekostiging hebben een grote impact op GGZ/FZ-aanbieders, gezien de verwachting dat er een verschuiving van opbrengsten plaats gaat vinden. Een goede voorbereiding op deze verandering is noodzakelijk. Q-Consult Zorg kan jouw organisatie helpen voorbereiden op het Zorgprestatiemodel en ervoor zorgen dat je grip houdt op de verschuiving van opbrengsten. Lees meer over het Zorgprestatiemodel >>

Stuurinformatie in de forensische zorg

Het bestuur, managers en medewerkers: iedereen wil weten waar hij of zij vandaag, morgen en liefst ook in de periode daarna aan toe is. Dit vereist stuurinformatie die is afgestemd op doelen, taken en verantwoordelijkheden van functionarissen binnen de organisatie. Integrale stuurinformatie ontwikkelen, implementeren en up-to-date houden, vereist een gedegen aanpak door afdelingen zoals control, business intelligence en databeheer. Q-Consult Zorg kan daarbij helpen. Lees meer over stuurinformatie >>