Forensische Zorg

Forensische Zorg

De Forensische Zorg levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van onze samenleving. Het betreft zorg opgelegd vanuit een straf of maatregel aan personen met een complexe problematiek. Deze sector kenmerkt zich door de zoektocht van de professionals om evenwicht te vinden in de driehoek: recidivevermindering, persoonsgerichte zorg en veiligheid. Het leveren van kwalitatief goede zorg in samenwerking met de keten is een voorwaarde om succesvolle forensische zorg te leveren. 

Begeleiding bij sectorbrede kwaliteitsontwikkeling

In 2020 is vanuit een brede samenwerking binnen de sector gestart met de ontwikkeling van een Kwaliteitskader voor de Forensische Zorg. Begin 2021 ligt het kwaliteitskader ter autorisatie voor bij brancheorganisaties, verzekeraar en beroeps- en patiëntenverenigingen. Als alle partijen akkoord gaan, wordt het kwaliteitskader ingediend bij het Zorginstituut (ZiNL) voor opname in het Register. Daarmee borgt de sector de vele ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit & veiligheid en leren & ontwikkelen. Q-Consult Zorg heeft de ontwikkeling van het kwaliteitskader begeleid en onze consultants weten dan ook precies wat de implementatie van het kwaliteitskader van organisaties kan vragen. Wil je meer weten over hoe wij jouw organisatie kunnen ondersteunen bij het vormgeven van kwaliteit en veiligheid
 

Leren en verbeteren

Kwalitatief goede zorg is een voorwaarde om succesvolle forensische zorg te leveren, maar hoe borg je kwaliteit? Het antwoord ligt bij leren en verbeteren. Om dit binnen je organisatie te stimuleren en faciliteren, heb je gerichte aandacht en een integrale aanpak nodig. Het inzetten van verbetermethodieken en -instrumenten kan hier goed bij helpen. Zo kun je op een gestructureerde wijze leren van de dingen die goed gaan en de dingen die beter kunnen. Denk bijvoorbeeld aan accreditatie, interne audits en risico-inventarisaties. Wij kunnen helpen om in jouw organisatie het continu leren en verbeteren (verder) vorm te geven.
 

Zorgprestatiemodel GGZ en FZ

Vanaf 2022 wordt het Zorgprestatiemodel (ZPM) het nieuwe bekostigingssysteem binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de forensische zorg (FZ). De aankomende wijzigingen in de bekostiging hebben een grote impact op GGZ/FZ-aanbieders, gezien de verwachting dat er een verschuiving van opbrengsten plaats gaat vinden. Een goede voorbereiding op deze verandering is noodzakelijk. Q-Consult Zorg kan jouw organisatie helpen voorbereiden op het Zorgprestatiemodel en ervoor zorgen dat je grip houdt op de verschuiving van opbrengsten.

Stuurinformatie in de forensische zorg

Het bestuur, managers en medewerkers: iedereen wil weten waar hij of zij vandaag, morgen en liefst ook in de periode daarna aan toe is. Dit vereist stuurinformatie die is afgestemd op doelen, taken en verantwoordelijkheden van functionarissen binnen de organisatie. Integrale stuurinformatie ontwikkelen, implementeren en up-to-date houden, vereist een gedegen aanpak door afdelingen zoals control, business intelligence en databeheer. Q-Consult Zorg kan daarbij helpen.