De visie op kwaliteit

De visie op kwaliteit

Momenteel zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van de nieuwe visie op kwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn onze eigen vernieuwde Kwaliteitskeuken, maar ook het boek ‘tellen en vertellen’, geschreven door Hans Reinders en Lydia Helwig Nazarowa. Een mooie aanleiding om met elkaar het gesprek aan te gaan over de nieuwe visie op kwaliteit! Dit doen we tijdens onze inspiratiebijeenkomst op 27 mei. Aansluitend hierop organiseren we later in het jaar nog een aantal bijeenkomsten over de recepten van De Kwaliteitskeuken. Ook verzorgen we op 22 juni een inspiratiesessie over het boek ‘tellen en vertellen’.

De Kwaliteitskeuken

In 2015 publiceerden we de eerste versie van ‘De Kwaliteitskeuken’. Hierin staat hoe kwaliteit meer door mensen tot stand kan komen en minder door systemen en regels. De afgelopen 5 jaar hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Daarom zijn we opnieuw met elkaar, met zorgorganisaties én experts, het gesprek aangegaan. Met de vernieuwde Kwaliteitskeuken bieden we organisaties een receptenboek voor het vormgeven van de kwaliteit van zorg. Het geeft inspiratie, tips en praktische handvatten om de kwaliteit van zorg naar het volgende niveau te tillen. Sinds 2 maart publiceren we wekelijks de nieuwe recepten via onze website en LinkedIn.

Tellen en vertellen: Narratieve verantwoording in de langdurige zorg

Het boek ‘Tellen en vertellen: Narratieve verantwoording in de langdurige zorg’ is geschreven vanuit het perspectief van de verantwoording van kwaliteit. De vernieuwde kwaliteitskaders (2017) bepleiten professionele reflectie gekoppeld aan het verhaal van de cliënt. Het boek gaat in op wat deze koppeling inhoudt. Wat zijn de mogelijkheden van het werken met verhalen en wat hebben we eraan? De auteurs verbinden een diepgaande theoretische analyse van ‘narrativiteit’ met een ruime praktijkervaring in het werken met verhalen van cliënten. Ze spitsen hun inzichten toe op de opgave van rapportage en verantwoording van kwaliteit in het jaarlijkse kwaliteitsverslag. Meer weten en aanmelden?

Programma

We trappen de inspiratiebijeenkomst af met het delen van onze visie op kwaliteit. De drie dimensies van kwaliteit (objectieve kwaliteit, subjectieve kwaliteit en intersubjectieve kwaliteit) en het belang van samen leren, reflecteren en verbeteren hebben hierin een prominente plek. Daarna gaan we in gesprek over persoonsgerichte zorg met prof. dr. Hans Reinders. Hij neemt ons mee in onder andere de verschillen tussen de concepten ‘cliënt centraal’ en ‘persoonsgerichte zorg’. Het delen van ervaringen, inzichten, tips en best practices staat centraal tijdens de bijeenkomst.

Voor wie?

Hoofden- of managers kwaliteit en veiligheid, directie, strategisch adviseurs, kwaliteitsadviseurs, kwaliteitsfunctionarissen.

Let op: Het programma van deze bijeenkomst is gelijk aan de bijeenkomst op 20 april over De visie achter De Kwaliteitskeuken.

Wanneer je het boek ‘Tellen en vertellen’ wilt bestellen, kan dat via www.beeldenvankwaliteit.nl.
​​​​​​​Kosten zijn € 33,50,- excl. verzendkosten.

  • Datum: do 27-05-2021
  • Tijd: 15.00 - 17.00 uur
  • Locatie: online
  • Deelname:

    kosteloos

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring