Integraal capaciteitsmanagement in ziekenhuizen

Integraal capaciteitsmanagement in ziekenhuizen

Afgelopen jaar is meer dan ooit duidelijk geworden hoe belangrijk het is om integraal de beschikbare capaciteiten inzichtelijk te hebben ten opzichte van de vraag. Lukt het ziekenhuizen om dit vast te houden en integraal capaciteitsmanagement (ICM) verder te verankeren in de organisatie? Welke keuzes maak je hierin en wat is hiervoor nodig?

Op 16 september organiseren wij wederom een intervisie over integraal capaciteitsmanagement in ziekenhuizen. Hierbij staan actuele praktijkvragen van ziekenhuizen centraal die we met de deelnemers en met onze expertise en ervaring zullen bespreken.

Programma 
Tijdens deze intervisie stellen wij de uitdagingen van deelnemende ziekenhuizen centraal. Voorafgaand nemen we contact op om actuele vraagstukken op te halen: waar loop je op dit moment tegenaan en wat zou je graag willen leren van andere ziekenhuizen? Op basis hiervan wordt de definitieve invulling van het programma gemaakt. Deze wordt later aan de deelnemers bekendgemaakt. 

Voor wie? 
Deze intervisie is interessant voor managers- en adviseurs capaciteitsmanagement en (medisch) managers die betrokken zijn bij dit onderwerp binnen het ziekenhuis.

  • Datum: do 16-09-2021
  • Tijd: 16.00 - 20.00 uur
  • Locatie: Oudlaan 4, Utrecht
  • Deelname:

    kosteloos

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring