Organisatie netwerkzorg in de regio: implementatie en reflectie

Organisatie netwerkzorg in de regio: implementatie en reflectie

Om netwerkzorg goed in de praktijk te brengen, worden inhoudelijke projecten uitgewerkt en uitgevoerd met het netwerk. Nadat de eerste projecten zijn afgerond, wordt opnieuw de regio in beeld gebracht. Evaluatie en reflectie spelen hierbij een cruciale rol. Hoe kun je (kortcyclisch) implementeren, reflecteren en blijven leren. Hoe zorg je dat wat ontwikkeld wordt niet na een jaar alweer strandt? In deze intervisie gaan we daarom in op de selectie van projecten, planvorming, uitvoering en reflectie.

Intervisiereeks: De organisatie van netwerkzorg in de regio

Het organiseren van integrale zorg is onlosmakelijk verbonden met samenwerking in de regio en in netwerkverbanden. Dit brengt diverse uitdagingen met zich mee. Want hoe speel je als zorg- en hulpverleners goed op elkaar in en hoe leer je elkaar vertrouwen? Maar ook: hoe doorbreek je de grenzen van organisaties en wetgeving? Q-Consult Zorg organiseert verschillende online intervisies waarin we stilstaan bij cruciale thema’s die van belang zijn voor een slagvaardig zorgnetwerk. Zo kun je onderling netwerken, kennis uitwisselen aan de hand van verschillende thema’s en reflecteren op de stappen die reeds gezet zijn. Meld je ook aan voor onze andere intervisie:

Programma

Als inleiding voor de intervisie is een spreker uitgenodigd met een inspirerende bijdrage aan het onderwerp. De bijeenkomst bestaat uit een informatief deel, een stuk interactie en een reflectie op het eigen lokale netwerk. Loop je zelf ergens tegenaan? Geef het aan ons door en we bespreken het tijdens de bijeenkomst!

  • Datum: do 02-12-2021
  • Tijd: 15.00 - 17.00 uur
  • Locatie: online
  • Deelname:

    kosteloos

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring