Organisatie netwerkzorg in de regio: organisatie van netwerken

Organisatie netwerkzorg in de regio: organisatie van netwerken

Het organiseren van integrale zorg is onlosmakelijk verbonden met samenwerking in de regio en in netwerkverbanden. Dit brengt diverse uitdagingen met zich mee. Want hoe speel je als zorg- en hulpverleners goed op elkaar in en hoe leer je elkaar vertrouwen? Maar ook: hoe doorbreek je de grenzen van organisaties en wetgeving? Dit jaar organiseert Q-Consult Zorg vier (online) intervisies waarin we stilstaan bij cruciale thema’s die van belang zijn voor een slagvaardig zorgnetwerk. Zo kun je onderling netwerken, kennis uitwisselen aan de hand van verschillende thema’s en reflecteren op de stappen die reeds gezet zijn.

Als inleiding voor elke online intervisie is een spreker uitgenodigd met een inspirerende bijdrage aan het onderwerp. Elke bijeenkomst bestaat uit een informatief deel, een stuk interactie en een reflectie op het eigen lokale netwerk. De intervisiereeks bestaat uit de volgende thema's:

06-04 | De regio in beeld [deze intervisie is geweest]

22-06 | Gezamenlijke doelen & betrokken patiënten  

07-09 | Organisatie van netwerken

18-11 | Implementatie en reflectie

Loop je zelf ergens tegenaan? Geef het aan ons door en we bespreken het tijdens de bijeenkomst!

In deze intervisie: Organisatie van netwerken

Om handen en voeten aan de gezamenlijke visie te geven, aan projecten te werken, de voortgang te monitoren en waar nodig bij te sturen, moeten betrokken organisaties structureel bij elkaar komen. Hierbij is het belangrijk dat het doel van ieder overleg helder is, welke spelregels er rondom besluitvorming zijn, hoe coördinatie is belegd en hoe vanuit deze overlegvormen gecommuniceerd wordt met de achterban. In deze intervisie gaan we in op verschillende organisatievormen van zorgnetwerken en de rol van leiderschap in de regionale samenwerking.

  • Datum: di 07-09-2021
  • Tijd: 15.00 - 17.00 uur
  • Locatie: online
  • Deelname:

    kosteloos

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring