Tellen en vertellen: narratieve verantwoording in de langdurige zorg Tellen en vertellen: narratieve verantwoording in de langdurige zorg

Tellen en vertellen: narratieve verantwoording in de langdurige zorg

Aansluitend op onze inspiratiebijeenkomsten over de nieuwe visie op kwaliteit, organiseren we op 22 juni een bijeenkomst over het boek ‘Tellen en vertellen: narratieve verantwoording in de langdurige zorg’. De auteurs nemen ons mee in hun visie op de verantwoording van kwaliteit. Wat is tellen en vertellen? Hoe kun je daar binnen je eigen organisatie mee aan de slag?

Over het boek 'Tellen en vertellen'

Het boek ‘Tellen en vertellen: Narratieve verantwoording in de langdurige zorg’ is geschreven vanuit het perspectief van de verantwoording van kwaliteit. De vernieuwde kwaliteitskaders (2017) bepleiten professionele reflectie gekoppeld aan het verhaal van de cliënt. Het boek gaat in op wat deze koppeling inhoudt. Wat zijn de mogelijkheden van het werken met verhalen en wat hebben we eraan? De auteurs verbinden een diepgaande theoretische analyse van ‘narrativiteit’ met een ruime praktijkervaring in het werken met verhalen van cliënten. Ze spitsen hun inzichten toe op de opgave van rapportage en verantwoording van kwaliteit in het jaarlijkse kwaliteitsverslag.  

Programma

We trappen de inspiratiebijeenkomst af met een korte presentatie over het boek ‘Tellen en vertellen’. Daarna verkennen we verder WAT tellen en vertellen inhoudt. We leggen dit uit door het delen van een aantal voorbeelden. Daarnaast is er ruim de gelegenheid om eigen vragen in te brengen. Het tweede gedeelte van de bijeenkomst gaat over het HOE. Hoe kun je met tellen en vertellen in jouw organisatie aan de slag? Waar sta je nu en welke stappen kun je zetten om dit te implementeren? Het delen van ervaringen, inzichten en tips staat centraal tijdens de bijeenkomst.
 

Voor wie?

Hoofden- of managers kwaliteit en veiligheid, strategisch adviseurs, kwaliteitsadviseurs, kwaliteitsfunctionarissen.

Let op: Bij deelname is het handig als je ook de inspiratiebijeenkomst op 20 april of 27 mei over de visie op kwaliteit hebt bijgewoond.

Wanneer je het boek ‘Tellen en vertellen’ wilt bestellen, kan dat via www.beeldenvankwaliteit.nl.
Kosten zijn € 33,50,- excl. verzendkosten.

  • Datum: di 22-06-2021
  • Tijd: 14.00 - 17.00 uur
  • Locatie: online
  • Deelname:

    kosteloos

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring