Zorgprestatiemodel GGZ: bronregistratie en stuurinformatie

Zorgprestatiemodel GGZ: bronregistratie en stuurinformatie

Vanaf 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Deze overgang heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van GGZ-organisaties. De voorbereiding op deze nieuwe wijze van bekostiging vraagt om aanpassingen op het gebied van vastlegging en registratie, controlmaatregelen en contractering van zorg.

Succesvolle implementatie van een grote stelselwijziging als het ZPM is complex en vraagt veel tijd. Voor een soepele overgang is het belangrijk om direct van start te gaan met een gedegen projectaanpak. Om hierbij te helpen organiseren we een intervisiereeks met deze onderwerpen:

11-03 | Simulatie: wat zijn opvallende knelpunten in het ZPM? [Deze intervisie is geweest, aanmelden is niet meer mogelijk. Wil je toch meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Joost Zuurbier]

15-04 | Aanhaken behandelaren: hoe gaan we in het ZPM om met indirecte tijd? [Deze intervisie is geweest, aanmelden is niet meer mogelijk. Wil je toch meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Joost Zuurbier​​​​​​​​​​​​​​]

20-05 | ICT: bronregistratie en stuurinformatie in het ZPM 

Deze intervisiereeks geeft de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen met collega GGZ-aanbieders over de implementatie van het ZPM. Bijvoorbeeld over een gedegen projectaanpak om de implementatie soepel te laten verlopen. We geven ook een toelichting op onze projectaanpak. 

In deze intervisie: bronregistratie en stuurinformatie

De stuurinformatie en de dashboards moeten aangepast worden. Dat biedt de kans om opnieuw naar de stuurvariabelen en KPI’s te kijken. Die willen we in deze intervisie uitwisselen om van elkaar te leren. Daarnaast is het ook de vraag hoe snel de ICT-leveranciers zijn met het aanpassen van het EPD- en ECD-systeem. Wat zijn de ervaringen hiermee? Welke risico’s geeft dit? Welke afspraken worden hierover gemaakt?

Programma

•    Voorstelronde
•    Wat is per instelling de status en voortgang?
•    Presentatie thema: toelichting vanuit een specifieke casus van een instelling
•    Discussie en leerpunten

Voor wie?

Managers, projectleiders, controllers, AO adviseurs, programmamanagers, annalisten, of zorgadministrateurs vanuit zorgorganisaties die zich bezig houden met de voorbereidingen op de overgang naar het ZPM.

Aanmelden?

Aanmelden voor de intervisie is mogelijk via onderstaand aanmeldformulier. De URL van de online bijeenkomst en het bijbehorende wachtwoord worden voorafgaand aan de bijeenkomst toegestuurd. Wij zien uit naar mooie bijeenkomsten waarin we elkaar helpen met concrete inzichten en ervaringen!

  • Datum: do 20-05-2021
  • Tijd: 15.00 - 17.00 uur
  • Locatie: online
  • Deelname:

    kosteloos

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring