Altrecht: investeren in verbeteren

Juist ook in zwaar weer!

Altrecht: investeren in verbeteren

Afgelopen 5 maanden verving Lisette Trieschnigg, adviseur bij Q-Consult Zorg, de Lean Coach van GGZ-instelling Altrecht tijdens haar zwangerschapsverlof. Opvallend dat de instelling ervoor koos deze functie tijdelijk te vervangen, zeker nu de GGZ in zwaar weer zit. Of is dit eigenlijk juist heel logisch?

De afgelopen periode maakte Altrecht een transitie door om een nog meer patiëntgerichte en toekomstbestendige organisatie te worden. Hierbij waren de belangrijkste uitgangspunten:

  • Maximale waarde toevoegen voor patiënten
  • Actief leren en verbeteren als organisatie
  • Precies genoeg doen op het juiste moment (just in time)
  • Het slim organiseren van processen
  • Het vergroten van efficiëntie en samenwerking

Ambities die naadloos aansluiten op de Lean-filosofie. De Leanmethode helpt medewerkers deze uitgangspunten te vertalen naar hun dagelijkse werk. Daarnaast zien we dat in moeilijke tijden de ruimte, of luxe, verdwijnt om inefficiëntie te omzeilen. Het waterpeil zakt en dus zullen we de rotsblokken niet langer ontwijken, maar aan de slag moeten met het verbeteren van processen en het structureel oplossen van knelpunten. Als we dat niet doen, loopt de boot vast op de rotsblokken.

Oplossen van knelpunten

Hierbij hebben wij de afgelopen maanden verschillende teams begeleid. Van Acute Psychiatrie tot FACT-teams en van Servicebedrijf tot Marketing & Communicatie. Bijvoorbeeld door met de teams grote ambities op te knippen in kleine verbeterstappen en door bij problemen genoeg aandacht te besteden aan het analyseren van grondoorzaken. Op die manier worden oplossingen gevonden die wellicht minder voor de hand liggend zijn, maar wel meer structureel resultaat zullen leveren.

"Het is fijn dat Lisette zich snel en gemakkelijk als een collega voegde binnen onze organisatie. Op die manier werd de tijdelijke Leancoach niet gezien als ‘externe’ en werd al snel vanuit vertrouwen gewerkt aan de verbetering van onze processen."

Kennis delen

Trainingen en netwerkbijeenkomsten binnen Altrecht gaven medewerkers de kans kennis en ervaringen te delen. Om de teams nog meer in staat te stellen zelf continu te blijven verbeteren, heeft Altrecht de eerste stappen gezet in het inrichten van een organisatiebreed Leanprogramma.