Creatieve werkvormen om de toekomst te verkennen

Het regeerakkoord Rutte 2 is voor veel zorginstellingen aanleiding om haar positionering in het zorglandschap te analyseren, zo ook voor Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK). De plannen van Rutte 2 zullen SZMK hoe dan ook (financieel) raken. Maar hoe? In welke scenario’s kan SZMK denken? Om deze vraag te beantwoorden ging SZMK terug naar haar ‘roots’. Wat is ons bestaansrecht? Wat voegen wij toe? En hoe passen wij in het ‘nieuwe’ zorglandschap? Om dit te onderzoeken én te spiegelen heeft Q-Consult Zorg een drie-fasentraject opgezet waarin we verschillende creatieve werkvormen hebben gebruikt.

Creatieve werkvormen

In de eerste fase van het traject stond de (her)ijking van de visie en strategie van SZMK centraal. Wat zijn de kernwaarden en hoe vertalen we die in een motto of filosofie? En zijn deze toekomstbestendig? Tijdens interviews met medewerkers uit alle lagen van de organisatie, hebben we gediscussieerd over wie SZMK is en waarom klanten voor haar kiezen. Maar ook over welke stappen SZMK moet zetten om toekomstbestendig te zijn. En hoe ze de shift kunnen maken van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

Daarnaast hebben Q-Consult en de stuurgroep van SZMK twee werkbezoeken afgelegd om te ervaren hoe collega-instellingen omgaan met het veranderende zorglandschap. Hoe stellen zij hun strategie op met de veranderingen in het vooruitzicht? En met welke scenario’s houden zij rekening?

De resultaten van de interviews en werkbezoeken vormden de basis voor een interne werkconferentie met het MT en middenkader. Tijdens deze bijeenkomst werden zij geprikkeld om met het zintuigenspel de veranderingen in kaart te brengen. Hoe voelen/smaken/ruiken/horen/zien de veranderingen er voor SZMK uit? Dit leverde creatieve toneelspellen, posters en voordrachten op door zowel de teammanagers als de MT-leden. "We luisteren naar de cliënt", "Een cliënt moet zich voelen als een vis in het water", "We hebben meer rood nodig" en "we zijn mengbaar" waren mooie uitspraken die tekenend waren voor het gevoel tijdens de werkconferentie.

De toekomst verkennen

De verschillende werkvormen hebben input gegeven voor drie verschillende toekomstscenario’s voor SZMK. Wat vraagt de cliënt? Waar wil SZMK aan vasthouden? En welke punten staan ter discussie? De scenario’s worden binnenkort gepresenteerd. Daarna volgt spoedig een plan van aanpak hoe SZMK op de veranderingen kan anticiperen. Want de toekomst is sneller werkelijkheid dan gedacht!

"Een cliënt moet zich bij ons voelen als een vis in het water"