Diagnosethesaurus zet ICD-10 op de factuur

LBZ-project Reinier de Graaf Gasthuis

Diagnosethesaurus zet ICD-10 op de factuur

LBZ-project Reinier de Graaf Gasthuis

De overgang van ICD-9 naar ICD-10 is een flinke verandering voor ziekenhuizen. Het Reinier de Graaf Gasthuis (RdGG) koos voor registratie zo veel mogelijk aan de bron. De implementatie van de Diagnosethesaurus maakt dit mogelijk: direct eenmalige vastlegging voor meervoudig gebruik. Dit vraagt een andere werkwijze van zowel medisch specialisten als codeurs. Het bleek geen gemakkelijk traject, maar zorgt er wel voor dat het RdGG goed staat voorgesorteerd voor komende wijzigingen. RdGG vroeg Q-Consult als projectleider voor dit traject.

De Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) vervangt en integreert de Landelijke Medische Registratie (LMR) en de Landelijke Ambulante Zorg Registratie (LAZR). Een belangrijk onderdeel van de LBZ is de overgang van ICD-9 naar ICD-10 voor de diagnoseregistratie. De minister van VWS kondigde bovendien al in 2012 aan de ICD-10 te willen koppelen aan de bekostiging. Daarmee neemt het belang van een goede ICD-10-registratie toe.

Registratie aan de bron

Het is belangrijk om direct een passend besluit te nemen hoe ICD-10 te implementeren, om een goede registratie ook in de toekomst te waarborgen. Tijdens een werksessie besloot het RdGG daarom samen met het bestuur medische staf om de registratie van de ICD-10 zoveel mogelijk naar de bron te brengen. De implementatie van de Diagnosethesaurus zou dit mogelijk maken. De Diagnosethesaurus legt door het registreren van een medische diagnose in het EPD, automatisch ook de codes voor ICD-10, SNOMED-CT en DBC/DOT vast: eenmalige vastlegging voor meervoudig gebruik. De tool brengt financiële en medische registratie samen. Een grote verandering voor de organisatie.

Een nieuwe werkwijze voor medisch specialisten en codeurs

De implementatie van de diagnosethesaurus vraagt onder andere een nieuwe werkwijze van medisch specialisten. Medisch specialisten moeten nu zelf de ICD-10 registreren. Q-Consult begeleidde de projectgroep van het RdGG bij deze transitie: van systeeminrichting en tabellenbeheer tot training en communicatie.

Ook het werk van de medisch codeurs op de zorgadministratie verandert. Nu medisch specialisten zelf registreren, krijgen de medisch codeurs een controlerende en aanvullende rol. Daarnaast vindt de aanlevering van LBZ plaats in een geheel nieuwe software-omgeving. Inmiddels hebben de medisch codeurs hier al een start mee gemaakt. Dat is heel goed bevallen, de codeurs zijn erg enthousiast. De eerste dagen van januari 2014 zijn geaccordeerd en alles wordt in gereedheid gebracht voor de eerste echte LBZ-aanlevering.

Goed voorgesorteerd

Tijdens het project bleek RdGG al snel een van de koplopers te zijn met deze werkwijze en dat is niet altijd een voordeel. Veel kinderziektes in landelijke tabellen en software-onderdelen hebben het project helaas vertraagd. De wet van de remmende voorsprong. Inmiddels wordt de Diagnosethesaurus wel al door een aantal specialismen goed gebruikt en een aantal anderen staat aan de start. RdGG staat dus al goed voorgesorteerd om in 2015 aan de wettelijke informatieverplichting te kunnen voldoen voor het vermelden van de ICD-10 op de facturen.