Een kijkje in de Kwaliteitskeuken bij RIBW Groep Overijssel

Kwaliteit en zelforganiserende teams

Kwaliteit en zelforganiserende teams

"Twee jaar geleden zijn we overgegaan naar zelforganiserende teams en ons kwaliteitsmanagementsysteem heeft zich onvoldoende mee-ontwikkeld. Hoe zorgen we dat teams kwaliteit doen?" Met deze startvraag zijn we met elkaar aan de slag gegaan. In plaats van voorschriften, lijstjes en procedures wilde RIBW GO toe naar kwaliteit in de praktijk. En zich daarbij richten op het zelflerend vermogen van teams, intercollegiaal leren, regelruimte voor de teams, (continu) verbeteren, zicht op resultaat, instrumenten die passen bij de praktijk en deze ondersteunen en een proactieve instelling richting de omgeving (zoals gemeenten, familie en naastbetrokkenen).

Vaststellen RIBW GO kwaliteitsmodel

Als eerste stap hebben we met elkaar de basis van het RIBW GO kwaliteitsmodel vastgesteld. Hierin waren de vier focusgebieden uit het meerjarenbeleidsplan leidend. Deze verwerkten we in het model van de Kwaliteitswijzer en toetsten we vervolgens weer bij opstellers van het meerjarenbeleidsplan, de strategisch adviseurs. Op deze manier borgden we de link tussen beleid en kwaliteit (zie recept 1 uit de Kwaliteitskeuken).

Vertalen kwaliteitsmodel naar de praktijk of eigen maken kwaliteitsmodel

Als tweede stap vertaalden we dit model naar de praktijk, daar waar kwaliteit plaatsvindt. We toetsten de inhoud van het model en haalden input op waarmee we het model aanscherpten. Hierdoor werd het steeds meer eigen en passend. We begonnen in de drie regio’s met een aftrap over kwaliteit bij reeds geplande regiobijeenkomsten. De kracht hiervan was dat medewerkers uit alle geledingen én cliënten (en hun familie) werden betrokken bij vraagstukken als "wat betekent kwaliteit voor jou?" en "wat is jouw droom voor jezelf of voor jou als cliënt?". Ook in andere overleggen, zoals het dienstenoverleg en overleg met bijvoorbeeld de bestuurder en de strategisch adviseurs, legden we deze vraag op tafel. Hierdoor had iedereen het nieuwe RIBW-kwaliteitsdenken weer op scherp en raakten zij (opnieuw) betrokken bij het thema.

Opstellen ontwikkelprogramma

Het volgende belangrijke onderdeel van dit traject was het maken van een ‘ontwikkelprogramma’. Het doel: een programma waarmee de teamleden in de eigen praktijk gestimuleerd, geënthousiasmeerd en geprikkeld worden om continu te werken aan kwaliteit en de kwaliteit van zorg te verbeteren. Teams die de verantwoordelijkheid nemen, vertrouwen krijgen en ruimte hebben om kwaliteit ‘te doen en te beleven met de cliënt’. Waarbij sprake is van een lerende cultuur door intercollegiaal leren en continu verbeteren. Om vorm te geven aan dit programma wierven we teamleden die wilden meedenken en -helpen bij het uitvoeren en begeleiden van teams in de wijk: de promotiemedewerkers. In een aantal sessies hebben zij, samen met een afvaardiging van cliënten, geholpen met het opstellen van een ontwikkelprogramma voor de teams. Enerzijds vertaalden we hierbij de vier beleidspunten naar concrete ambities die de teams met elkaar kunnen behalen. Anderzijds leerden we de promotiemedewerkers vaardigheden aan voor het uitvoeren van het programma en het doen van kwaliteit binnen de teams.

Uitvoeren ontwikkelprogramma

Het einde van het project was het begin van het werk van de promotiemedewerkers. Met behulp van de tool ‘de Wegwijzer’, een interactieve PDF waarin alles staat dat met Kwaliteit doen! te maken heeft, zijn de aangeleerde vaardigheden in stelling gebracht om de teams te begeleiden naar Kwaliteit doen!

Succesfactoren in het traject

  • Aansluiten bij de dagelijkse praktijk
  • Actief betrekken van cliënten en professionals
  • Gebruik van eigen taal
  • Samenhangend geheel op strategisch organisatieniveau
  • Enthousiaste promotiemedewerkers
  • Ondersteunende communicatiemiddelen die het (inhoudelijke) deel van het project kracht bij zetten.