GRZ op de kaart bij Het Baken

Organisaties die geriatrische revalidatiezorg (GRZ) leveren staan voor de uitdaging zich duidelijk neer te zetten; naar de zorgverzekeraars, maar ook naar ketenpartners, samenwerkingspartners, verwijzers en potentiële klanten. Hoewel de mogelijkheden om de zorgverzekeraars positief te beïnvloeden beperkt zijn, is het wel nodig om zeer helder te hebben waar de toegevoegde waarde van de GRZ ligt en wat het onderscheidende vermogen is. Het Baken schreef daarom een propositie, waarin het onderscheidend vermogen en de unieke waarde van GRZ bij Het Baken uitgelicht wordt.

Procesbegeleiding

Het voortbestaan van de GRZ geleverd door Het Baken is afhankelijk van twee belangrijke spelers. Ten eerste de zorgverzekeraars en ten tweede de verwijzers en samenwerkingspartners. Om hen te verbinden aan Het Baken, is het nodig dat Het Baken heel duidelijk haar toegevoegde waarde en het onderscheidend vermogen kan benoemen. Manager Annemieke Zandbergen wilde hiervoor graag een propositie opstellen van de GRZ, waarmee de stakeholders overtuigd raken van de meerwaarde van GRZ bij Het Baken. Omdat Annemieke Zandbergen besefte dat een intern project geen objectief beeld zou geven, heeft zij Q-Consult Zorg gevraagd te ondersteunen bij het opstellen van de propositie. Waarom Q-Consult? "We hebben gekozen voor Q-Consult Zorg, omdat we positieve ervaring hadden vanuit eerdere samenwerkingen (o.a. kostprijsberekening). De inhoudelijke expertise, de zakelijke en heldere analyse en advies worden door Q-Consult altijd in verbinding gebracht met oprechte belangstelling voor de organisatie en verdieping in de eigenheid van de organisatie".

Combinatie van cijfers en verhalen

De propositie beschrijft de toegevoegde waarde en het onderscheidende vermogen van de GRZ bij Het Baken. Input is verkregen middels interviews met medewerkers van verschillende disciplines die vertellen hoe zij de GRZ uitvoeren en beleven. Daarnaast is gekeken naar het perspectief van cliënten middels een cliënttevredenheidsenquête en naar de positie van de belangrijkste ketenpartners. Tot slot heeft Q-Consult Zorg ook een data-analyse uitgevoerd met het GRZ-kompas. Op deze manier is naast inzicht in de beleving ook inzicht gekregen in de resultaten van GRZ bij het Baken. Deze combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens maakt de propositie compleet.

Onder de indruk na de interviews

De adviseurs van Q-Consult Zorg waren na de interviews onder de indruk van de gedrevenheid van de medewerkers van Het Baken. Geen uitdaging gaan zij uit de weg en er wordt altijd gezocht naar een zo goed mogelijke oplossing. Daarnaast is het kennisniveau hoog en verspreidt Het Baken de kennis in de keten. Deze en andere unieke kenmerken zijn opgenomen in de propositie. Hoe Het Baken de propositie gebruikt? "We zoeken naar partners om de samenwerking aan te gaan om zo kennis te delen en krachten te bundelen".

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze consultants.