Het Westfriesgasthuis stuurt op kwaliteit

Kwaliteitsinformatie real time beschikbaar door Zorgstuur Kwaliteit

Het Westfriesgasthuis stuurt op kwaliteit

Het Westfriesgasthuis (WFG) vond het interne proces voor de aanlevering van kwaliteitsindicatoren aan de IGZ en Zorgverzekeraars omslachtig. De beschikbare data was niet goed herleidbaar en intern was behoefte om tussentijds te kunnen zien wat de resultaten waren, zodat men op basis van recente en betrouwbare informatie zou kunnen ‘sturen op kwaliteit’. Het ziekenhuis besloot op zoek te gaan naar een module die het proces van verzamelen van kwaliteitsindicatoren kon ondersteunen en kwam uit bij het Zorgstuur Kwaliteit van onze partner inforeports. Inmiddels draait Zorgstuur Kwaliteit 5 jaar binnen het WFG. Pieter Vroon (Controller) vertelde in een interview over zijn ervaring met de tool.

In Zorgstuur Kwaliteit zijn standaard de indicatoren van de IGZ, Renine en het Kwaliteitsinstituut verwerkt. Zij worden bijgewerkt wanneer nieuwe definities beschikbaar zijn. Naast de indicatoren voor de reguliere aanleveringen kan het ziekenhuis zelf indicatoren toevoegen, zowel gebaseerd op eigen specificaties als op bestaande indicatoren. Hierdoor kunnen zorgorganisaties sturen op indicatoren die er écht toe doen.

"Je leert alleen van de werkelijkheid en niet van gefingeerde gegevens. Daarom wilden wij een systeem dat recente en betrouwbare informatie levert. Dit hebben wij gevonden in Zorgstuur Kwaliteit."

Continu sturen op kwaliteit door betrouwbare en real time data

In het WFG waren, net als in veel andere ziekenhuizen, de uitkomsten van de kwaliteitsindicatoren pas bekend als ze het tweede kwartaal van het jaar erop aan de IGZ en het Kwaliteitsinstituut aangeleverd werden. Sinds de implementatie van Zorgstuur Kwaliteit is deze kwaliteitsinformatie in het WFG real time via dashboards beschikbaar. Hierdoor kunnen zorgprofessionals hun werkprocessen optimaliseren, op basis van betrouwbare informatie en hebben ook het management en de Raad van Bestuur beter zicht op wat goed gaat en wat beter kan. Voor het WFG zijn de indicatoren onderdeel van de kwartaaloverleggen tussen Raad van Bestuur, het lijnmanagement en de vakgroepen. En omdat de indicatoren onderdeel zijn van de bedrijfsvoering én dagelijkse zorg, gaat ook de jaarlijkse aanlevering van kwaliteitsindicatoren efficiënter.

Het implementatieproces

Het registreren van kwaliteitsindicatoren gebeurt breed en vaak multidisciplinair. Als de benodigde informatie al beschikbaar is, heeft de implementatie van Zorgstuur Kwaliteit een korte doorlooptijd. In het WFG was de aanschaf van Zorgstuur Kwaliteit echter een reden om de registratie te optimaliseren. Het ziekenhuis had namelijk de ambitie om de registratie zoveel mogelijk bij de bron en in het ZIS te laten gebeuren. De volledige implementatie nam ruim een jaar in beslag, waarbij medewerkers en medisch specialisten begeleid werden in het registratieproces.

Herleiden tot patiëntniveau

De medisch specialisten van het WFG wilden graag data tot op patiëntniveau kunnen herleiden, om zo zichtbaar te maken welke patiënten(groepen) bepalend zijn voor de uitkomst van een indicator. Om dit te realiseren, is de data vanuit het ZIS het uitgangspunt voor de input voor Zorgstuur Kwaliteit. Verder vergelijkt het WFG nu de uitkomsten tussen periodes en kalenderjaren en kunnen ze ook benchmarken tussen de verschillende afdelingen en vakgroepen.

"Gedurende het jaar is zicht op de indicatoren, zodat (bij)sturen mogelijk is en de medisch specialisten actief betrokken zijn bij het hele proces van meten en aanleveren van kwaliteitsindicatoren."