Onze Lieve Vrouwe Gasthuis reduceert ligduur met 21%

Als onderdeel van een omvangrijk bezuinigingsplan reduceert het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) de extra ligduur die niet medisch noodzakelijk is en veroorzaakt wordt door (logistieke) inefficiëntie. Een succesvolle operatie in vijf stappen.

Vijf verbeteracties

Vijf verbeteracties hebben geleid tot een verkorting van de ligduur bij neurologie met maar liefst 21%. De vijf verbeteracties kwamen tot stand via een gestructureerd plan van aanpak. Cruciaal hierbij waren het gebruik van objectieve data en de leidende rol van de medisch specialist. Aanvullend daarop heeft de input vanuit diverse stakeholders geleid tot verbetermogelijkheden én draagvlak.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak kent een aantal belangrijke stappen. Dit zijn de volgende.

  1. Meten is weten
  2. Inbreng van de vakgroep
  3. Nadere analyse vertragende factoren
  4. Analyse financiële opbrengsten en slagingskans
  5. Focus aanbrengen en implementatie

Door de bovenstaande stappen gestructureerd en volledig uit te voeren, kon het eindresultaat bereikt worden; een ligduurverkorting van 21%!

Geen doel op zich

Nu het traject afgerond is, is het voor het OLVG van belang om de verkorting van de ligduur te effectueren. Uiteindelijk moet het resultaat te gelde worden gemaakt. Grofweg zijn hier twee manieren voor:

  1. Meer patiënten opnemen en op die manier de omzet vergroten. Bij gelijkblijvende kosten op personeelsgebied betekent dit meer rendement.
  2. Bedden sluiten, minder personeel inzetten en dus laten afvloeien. Wanneer minder bedden bezet zijn, is ook minder personeel nodig om te verplegen. Bij eenzelfde aantal patiënten leidt dit tot minder kosten en hoger rendement. Het boventallige personeel kan eventueel worden ingezet op andere afdelingen waar juist een groeiend aanbod van patiënten is (vanwege bijvoorbeeld strategische keuzes van het ziekenhuis).

Lees het artikel

Wilt u meer weten over dit traject? Lees hiernaast het artikel dat we samen met het OLVG schreven voor BoardRoom Zorg.