Ondersteuning Interne Controle bij Medisch Centrum Leeuwarden

Ondersteuning Interne Controle bij Medisch Centrum Leeuwarden

De invoering van DOT ging het afgelopen jaar in de Nederlandse ziekenhuizen gepaard met de nodige onzekerheid over hun financiële afsluiting. Het zorgde voor extra werk voor de AO/IC-medewerkers in de ziekenhuizen. Het Medisch Centrum Leeuwarden had hierdoor extra ondersteuning nodig bij het uitvoeren van de steekproeven op DOT-zorgproducten. Door de inzet van Q-Consult Zorg en Q-talent kreeg het MCL hierbij kundige en praktische ondersteuning. Dat was alvast één zorg minder voor het MCL!

In een overgangsjaar met vele wijzigingen in de ziekenhuisbekostiging is het voor de IC-functionaris een hele klus om de kwaliteit van de registratie te controleren. Q-Consult Zorg en Q-talent hebben daarom de afdeling Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) van het MCL ondersteund bij het uitvoeren van de steekproefcontroles op de DBC’s en DOT-zorgproducten. Van een groot aantal DBC’s en DOT-zorgproducten is gecontroleerd of ze juist, volledig en tijdig zijn geregistreerd. En of voldaan was aan de wet- en regelgeving bij het registreren van de zorg voor de patiënt.

Veel werk uit handen genomen

Door de ervaring van Q-Consult Zorg met DOT en de AO/IC, zijn de controles voor de steekproeven snel en nauwkeurig uitgevoerd", aldus Winfred de Gier van het Medisch Centrum Leeuwarden. "Dit nam veel werk uit handen van onze AO/IC medewerkers, die zich zo op andere taken konden focussen". Vanuit het Ziekenhuis Informatiesysteem is de juiste informatie verzameld en beoordeeld. En in samenspraak met de medisch specialisten en de zorgadministratie kwamen we gezamenlijk tot een juiste beoordeling voor de steekproef.

Op deze manier heeft het MCL kundig en tijdig de steekproeven afgerond en mogelijke verbeterpunten voor de bronregistratie opgepakt.

"Door de inzet van Q-Consult Zorg en Q-talent konden onze AO/IC medewerkers zich focussen op andere taken!"