Welke route gaan we nemen bij De Trans?

Verkenning van de toekomst met GZ-instelling De Trans uit Rolde

Welke route gaan we nemen bij De Trans?

"Welke route gaan we nemen?" Dat was de vraag die De Trans zichzelf stelde. Aanleiding waren de decentralisaties en de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). De Trans besloot de huidige strategie te evalueren. Niet vanuit een financieel oogpunt, maar juist vanuit haar visie op zorg. Hiermee toont zij lef en blijft ze bij waarvoor zij bestaat: de cliënt!

Stichting De Trans biedt verschillende diensten en zorg aan binnen de gehandicaptenzorg (intra- en extramuraal) aan kinderen, (jong)volwassenen en ouderen. Diensten die momenteel en de komende jaren onderhevig zijn aan veranderingen door de decentralisaties en bezuinigingen. Zoals veel zorginstellingen heeft De Trans een breed palet aan diensten. Maar moet, wil en kan zij deze diensten in de toekomst met eenzelfde hoge kwaliteit blijven leveren?

Business Model Canvas

Om bovenstaande vragen te beantwoorden hebben wij interviews gehouden in de organisatie en in een bijeenkomst met het MT en teamleiders gezamenlijk het Business Model Canvas uitgewerkt. Dit model geeft structuur om te analyseren hoe de organisatie waarde creëert, levert en behoudt. Vragen die hierbij worden gesteld zijn: "Voor wie zijn wij er? Welke onderscheidende waarde leveren wij voor onze klant? En hoe doen wij dat samen met onze medewerkers, partners et cetera?"

Waarde

Gedurende de bijeenkomsten werd steeds duidelijker waarom klanten en partners voor De Trans kiezen. Medewerkers gaven aan: "Wij erkennen iemands kracht én beperking", "Ik word gebeld over hoe wij de methodiek triple C toepassen" en "We spreken over partners, in plaats van concurrenten". Stuk voor stuk kreten die aangeven welke toegevoegde waarde De Trans biedt in de regio.

"Het resultaat? Een gedragen routekaart hoe De Trans de toekomst tegemoet kan treden."

Routekaart

Het resultaat van de begeleiding van Q-Consult Zorg? Een gedragen routekaart met daarin concrete stappen hoe De Trans de toekomst tegemoet kan treden. Met voornamelijk een focus op visie en een vertaling naar de praktijk, maar daarnaast handvatten voor een financiële doorrekening.