Zorgvernieuwing bij Youké Sterke Jeugd

Werken als interim-manager zorgvernieuwing

Zorgvernieuwing bij Youké Sterke Jeugd

Door de Transitie Jeugdzorg heeft de zorgvernieuwing binnen Youké Sterke Jeugd een enorme vlucht genomen. Youké wilde alle initiatieven voor nieuwe producten en diensten samenbrengen onder één regie: "we zochten een interim-manager die richting geeft aan de zorgvernieuwing." Het doel? Zorgvernieuwing die wordt ingezet vanuit het gewenste kader, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van lokale initiatieven en die leidt tot een duurzame transformatie. Een uitdagende opdracht die Diana Dingemans van Q-Consult Zorg enthousiast heeft aangepakt.

Zorgfilter

Youké Sterke Jeugd (voorheen Trajectum en Zandbergen Jeugd en Opvoedhulp) vernieuwt voortdurend haar aanbod van jeugd- en opvoedhulp om de effectiviteit te verbeteren. En met de nieuwe Jeugdwet in het vooruitzicht, worden diverse vernieuwingsmogelijkheden gezocht. Bijvoorbeeld door de (basis)hulp op te schuiven richting het voorveld met generalisten in buurtteams en door bepaalde aanbodvarianten aan te bieden in scholen en kinderdagverblijven.

Ook het specialistisch aanbod wordt vernieuwd met nieuwe (evidence based) modules en de ombouw naar lichtere hulpvormen. Kortom, een ingrijpende vernieuwingsslag die bij voorkeur vanuit de werkvloer wordt geïnitieerd.

Hoe maak je dat mogelijk en hoe zorg je ervoor dat de zorgvernieuwing vanuit het gewenste kader plaatsvindt? Hiervoor heeft de projectgroep bij Youké, onder leiding van Diana, een zorgfilter ontwikkeld. Met dit filter kan vooraf getoetst worden of een nieuw product of dienst past bij de missie en visie van Youké. En of het voldoende effectieve factoren bevat, past in de huidige markt(ontwikkelingen) en (financieel) haalbaar is.

"Diana heeft lef en visie, weet deze goed in praktische ideeën om te zetten en daarvoor draagvlak te creëren."

Implementatieprocedure

Omdat ingevulde zorgfilters altijd aan het MT worden voorgelegd, ontstaat een actueel overzicht van alle zorgvernieuwingen. Dit overzicht zorgt ervoor dat nieuwe lokale initiatieven, waar mogelijk of wenselijk, organisatiebreed kunnen worden ingevoerd. Voor de implementatie heeft Diana samen met het MT en de projectgroep een procedure opgezet met een helder stappenplan. In het stappenplan kunnen alle betrokkenen bij de implementatie van de zorgmodules lezen welke activiteiten zij moeten uitvoeren en wat zij van andere betrokkenen mogen verwachten. Diana gebruikt dit stappenplan ook om in gesprek met de projectleiders de implementatie te monitoren en waar nodig bij te sturen.

Zorgvernieuwing is geen eenmalige handeling en is ook nooit af. Lopende implementaties van nieuwe zorgvormen en zorgmodules vragen voortdurend om monitoring en bijsturing. Daar gaat Youké na afloop van de interimperiode volop mee door!