Els Roorda

"Voor alles is een passende oplossing"

Elke situatie vraagt zijn eigen oplossing, simpel en pragmatisch waar mogelijk, complex waar nodig. Mijn energie haal ik uit het zoeken naar de vraag achter de vraag en het vinden van creatieve en innovatieve oplossingen, passend bij het probleem. Door een brede kennis van wiskunde, informatica en de zorg kan ik de bedachte oplossingen ook uitwerken waardoor snel een concreet resultaat bereikt kan worden. Samen met een team zorgen dat een organisatie wordt ontlast zodat de aandacht aan de patiëntenzorg kan worden besteed, daar doe ik het voor.