Joost Huizenga

"Ik draag graag bij aan een efficiënte(re) en beter betaalbare zorg waarin de patiënt centraal staat"

De vele innovaties op het gebied van medische technologie verbeteren de zorg binnen onze samenleving. Deze vooruitgang resulteert echter ook in een toename van de zorgkosten en verschillende ethische dilemma’s. Ik zou graag willen bijdragen aan een efficiënte(re) en beter betaalbare zorg waarin de patiënt centraal staat. Als technisch analist doe ik dit onder andere door het verwerken en analyseren van data die uiteindelijk gebruikt kan worden als stuurinformatie binnen zorginstellingen. Daarnaast denk ik mee met de klant en help ze met technische vragen zodat deze informatie op de juiste manier geïmplementeerd kan worden.