Henry Mulder

"Innovaties geschikt voor het leven!"

Slimme zorgtechnologie in al zijn vormen geschikt toepassen. Niet gedreven vanuit de mogelijkheden, die er zeker zijn, maar vanuit het te behalen doel zoals de cliënt of patiënt deze ervaart. Innoveren begint met de eigen drijfveren en maatschappelijke betrokkenheid om samen het welbevinden, redzaamheid, regie, herstel en participatie van kwetsbare personen te versterken met de nieuwe mogelijkheden. 

Vanuit deze uitgangspunten help ik zorginstellingen en samenwerkingsverbanden graag op alle niveaus te leren om op een zinvolle en menswaardige wijze gebruik te maken van technologische innovaties in de zorg.

Vraaggestuurde adoptie van zorgvernieuwing met e-health door visieontwikkeling, digitale smaakversterking van kwaliteit, slimme procesinrichting, passende ICT-architectuur en vooral daadwerkelijke inzet door en voor de cliënt of patiënt: dat is mijn aanpak.