Erik den Teuling

"Verandering moet je organiseren"

Ik kijk naar mijzelf als een communicatieve en betrokken bestuurder; een motiverende, op inhoud gerichte directeur en een creatieve, georganiseerde programmamanager.

Waar kun je me altijd voor bellen?

  • Positionering van de organisatie in het zorglandschap
  • Vernieuwende zorg
  • Grote verandertrajecten gericht op draagvlak en resultaat