Frank de Roo

"Naar blijvend kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg met aandacht voor de zorgprofessional"

Dat is waar ik mij met zowel mijn klinische, bedrijfskundige als bestuurlijke ervaring en kennis voor wil inzetten.  Met visie op integrale zorg en de verschillende aspecten van bedrijfsvoering binnen en tussen de eerste, tweede en derde lijn. Hierbij hebben (integrale) capaciteitsmanagements-, forecastings- en scenario planningsvraagstukken op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau mijn interesse.

Waar kun je me altijd voor bellen?

  • Grote en kleine (complexe) intersectorale en integrale ICM vraagstukken
  • Projecten die invulling geven aan een evenwichtige toekomst van de zorg met behulp van integraal capaciteitsmanagement
  • Als liaison het initiëren, vormgeven en uitwerken van nieuwe strategische samenwerkingsrelaties met externe publieke en private partijen