Jurgen Vos

"Integraal samenwerken is de toekomst binnen de zorg"

Zorgverbetering kan niet meer zonder integrale blik. Integraal begint binnen de organisatie door doelstellingen, kwaliteit van dienstverlening en financiën in samenhang op te stellen, te volgen en bij te stellen waar nodig. Daarin ondersteunen is waar ik mij graag voor inzet. Mijn missie is om deze integrale visie van praktische handvatten te voorzien door in samenhang te leren en te ontwikkelen. Daarbij werk ik vanuit passie en samenwerking met oog voor zowel mens als organisatie. Ik houd me met name bezig met complexe (regionale) ontwikkelvraagstukken en hoe regionale stuurinformatie zorgprofessionals kan helpen in hun praktijkvoering. Hoe vinden we bijvoorbeeld de patiëntgroepen die zorg het hardst nodig hebben? Waar liggen mogelijkheden om preventief aan gezondheid te werken?

Waar kun je me altijd voor bellen?

  • Vraagstukken rondom regiovorming en de juiste zorg op de juiste plek.
  • Het verbinden van stuurinformatie en zorg.
  • Begeleiding bij verandertrajecten.