Karin de Booij

"Als alle spelers elkaar ECHT begrijpen, kunnen we gebruik maken van elkaars kennis en expertise en over schotten en subsystemen heen samen werken aan gezondheid."

Ik vervul het liefst een ‘tolkfunctie’ in een complexe omgeving en enthousiasmeer betrokkenen op alle niveaus in een gemeenschappelijke taal om samen de eerstvolgende concrete stap te zetten richting verandering. 

Vanuit gelijkgerichtheid resultaat behalen en vanuit gelijkwaardigheid samen leren zijn voor mij belangrijke waarden. Als econometrist van achtergrond kenmerkt mijn manier van werken zich door het gebruik van data als basis voor het maken en monitoren van keuzes en door het terugbrengen van complexiteit in versimpelde modellen en visualisaties. De afgelopen jaren ben ik met name in de ziekenhuiszorg actief geweest, maar steeds vaker in een bredere regionale context.

Waar kun je me altijd voor bellen? 

  • Programmamanagement gericht op de implementatie van een nieuwe strategische koers. 
  • Het behalen van gedragen resultaat in korte tijd in een omgeving met veel stakeholders. 
  • Een fietstocht door de natuur. Hoe meer aanhang hoe leuker (aanhangfiets en fietskar met kids, tassen met picknickkleed en proviant, …).