Kim Rietjens

"Zorgvraag en zorgaanbod in balans brengen door integrale afstemming"

De uitdagingen in de zorg zijn groot, met een alsmaar stijgende zorgvraag en een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Ik geloof dat Integraal Capaciteitsmanagement hier één van de oplossingen voor is. Door het op strategisch, tactisch en operationeel niveau bepalen, beschikbaar stellen en inrichten van de capaciteitsbehoefte, ofwel zorgaanbod, op basis van de verwachte zorgvraag. Naast adequate data-analyses is integrale afstemming van cruciaal belang om het verschil te maken. Met mijn enthousiaste, doortastende, resultaatgerichte aanpak ga ik hier graag samen met jouw organisatie verder mee aan de slag. Mijn focus ligt hierbij op ziekenhuiszorg.

Waar kun je me altijd voor bellen?

  • Implementatie en Integraal Capaciteitsmanagement een stap verder brengen binnen jouw organisatie.
  • Als projectleider voor logistieke vraagstukken gericht op draagvlak en resultaat.
  • Het maken van een wielrentochtje, ik hou ervan om actief en buiten te zijn!