Lotte Coenen

"Ja maar… wat nou als het wél lukt’"

Ik ben een idealist die gelooft in veranderingen die de zorg beter maken maar tegelijkertijd ook een realist die inziet dat verbeteringen nu eenmaal tijd en energie kosten. Samen met jou ga ik op zoek naar hoe we de zorg (anders) kunnen organiseren met elkaar. Voor mij is de basis voor een toekomstbestendige zorg: samenwerking met de cliënt, patiënt of inwoner staat centraal. Ik ben analytisch, maak vraagstukken mezelf snel eigen en werk graag oplossings- en resultaatgericht. Met mijn achtergrond in de bestuurskunde en interesse in wat mensen en organisaties drijft, verken en breng ik verschillende belangen, ambities en verwachtingen bij elkaar. In plaats van te kijken naar wat niet kan, kijken we samen hoe het dan wel kan.

Waar kun je me altijd voor bellen?

  • Advies over samenwerking in de zorg
  • Voor een goed gesprek en het uitwisselen van gedachten over maatschappelijke en zorg (gerelateerde) vraagstukken
  • Om baantjes te zwemmen