Monique Schmidt

"Als je doet wat je deed krijg je wat je kreeg"

Het roer gaat om, we transformeren naar een maatschappij waar gezondheid meer centraal staat. Dit gaat echter niet vanzelf, wat we nodig hebben is de bestaande organisatie en silo’s te ontstijgen, ruimte te maken voor andere en nieuwe wegen. Waar verbinding, sociale cohesie, draagvlak en betrokkenheid volgens mij voorwaardelijk zijn om welzijn en zorg samen te werken aan een gezonde samenleving. Als adviseur ben ik breed inzetbaar op de vele uitdagingen die aan de orde zijn in het complexe zorg- en welzijnslandschap. Ik ben altijd op zoek naar oplossingen, het creëren van draagvlak, samengaan voor het beste resultaat. Mijn brede opleiding- en ervaringsachtergrond helpen om de dagelijkse praktijk op strategisch- tactisch en operationeel niveau goed te blijven begrijpen en mensen vanuit verbinding mee te krijgen in volgende stappen. En ook al weten we niet altijd de uitkomst het uitgangspunt voor mij is altijd ‘gewoon doen’.

Waar kun je me altijd voor bellen?

  • Impact willen maken en blijven verbeteren
  • Ondersteuning bieden bij verandertrajecten
  • Bezig zijn met het ondersteunen, adviseren en implementeren van allerlei soorten innovaties