Ronald Meerlo

"Ik ben ervan overtuigd dat samenwerking in de regio en de optimalisatie daarvan als oplossingsrichting bepalend gaat zijn om de toegang tot zorg te kunnen borgen"

Het behoeft geen toelichting dat ons zorgsysteem stevig onder druk staat. Met name vergrijzing en ontgroening vragen om creatieve oplossingen om de zorg toegankelijk te houden voor iedereen die dat nodig heeft. Ik ben ervan overtuigd dat samenwerking in de regio en de optimalisatie daarvan als oplossingsrichting bepalend gaat zijn om de toegang tot zorg te kunnen borgen. Digitalisering van zorg, de Juiste Zorg op de Juiste Plek en minder onnodige zorg zijn daarbij belangrijke ontwikkelrichtingen.

Waar kun je me altijd voor bellen:

  • Vraagstukken rondom samenwerking in het zorglandschap en het sociaal domein.
  • Meedenken en begeleiden van samenwerkvraagstukken met concrete oplossingen voor governance, bekostiging en data-infrastructuur.
  • Opzetten en begeleiden van transmurale tafels van samenwerking.
  • Realiseren van concrete verschijningsvormen van samenwerking zoals stadspoli’s.
  • Pittige wielrentocht of goed koken, liefst volgens Ottolenghi recept.