Evi Vermeer

"Niemand weet in zijn eentje genoeg"

Ik geloof erin dat we samen meer weten. Dat we samen beter in staat zijn om de complexiteit van de vraagstukken die op ons afkomen het hoofd te bieden. Dat vraagt om dialoog en actief opzoek te gaan naar een andere invalshoek. Teammanagers en teams ondersteunen een cultuur te creëren waarin mensen elkaar vertrouwen, zich uitspreken en elkaar aanspreken. Daar wil ik graag aan bijdragen.

Ik komt oorspronkelijk uit de publieke gezondheidszorg en heb meer dan 20 jaar ervaring als trainer, teamcoach en facilitator. Ik kan goed observeren, ben doortastend en resultaat gericht. Als coach kan ik snel schakelen en kan aansluiten bij wat er nodig is. Mijn aanpak wordt als verfrissend, interactief en uitdagend ervaren. Dat wordt door klanten zeer gewaardeerd.

Waar kun je me altijd voor bellen?

  • Wanneer je een goede start wil maken met je team bij een nieuw project
  • Wanneer je een trainer zoekt die een enorme dosis aan ervaring heeft als het gaat om (persoonlijk) leiderschap & communicatie
  • Als je een teamcoach zoekt die respectvol is maar niet schuwt de vinger op de zere plek te leggen