Bridget Baker

"Aan de persoon die alle antwoorden weet, zijn niet alle vragen gesteld"

Vanuit mijn achtergrond in gezondheidsbeleid en ethiek heb ik meegekregen dat een probleem áltijd meerdere kanten kent. Als consultant streef ik er dan ook naar om een vraagstuk van alle kanten goed in kaart te brengen, voordat ik op zoek ga naar een breed gedragen oplossing. Daar hoort bij dat iedereen aan wie het vraagstuk raakt, betrokken is bij de stappen die je zet als zorgorganisatie in beweging.

Binnen Q-Consult Zorg help ik zorgorganisaties met vraagstukken op het gebied van kwaliteit & veiligheid. Kenmerkend hierbij is mijn doortastendheid, gestructureerde aanpak en analytische blik.

Waar kun je me altijd voor bellen?

  • Vraagstukken op het gebied van kwaliteit & veiligheid
  • Een heldere planning, om je project een vliegende start te geven
  • Een reis naar een ongewone bestemming!