Erik den Teuling

"Voor elkaar krijgen"

Het meeste plezier beleef ik uiteindelijk aan de complexe vragen van onze klanten in de zorg. Met elkaar de vraag duiden! Eerst een heldere analyse op basis van de feiten. Hoe draagt de mogelijke oplossing bij aan het bereiken van de gekozen strategie? Uiteindelijk een gedragen keuze en dan de mouwen omhoog. Samen focus in de uitvoering. Strakke sturing en standvastig, ook bij tegenslagen. Zo krijgen we zaken voor elkaar. Of dat gaat over de financiering en bekostiging van zorg, sturing van de organisatie, het continu verbeteren van kwaliteit of doelmatig en met plezier werken. Het resultaat telt! Zo draag ik op mijn eigen wijze bij aan een samenleving waarin passende en verantwoorde zorg wordt geboden wanneer dat nodig is. Voor onze ouders en kinderen.