Frens Verstijnen

"Met de juiste informatie de juiste kant op sturen"

De zorgsector is aan continue veranderingen onderhevig, voortvloeiend uit een maatschappelijke en politieke discussie. Vaak worden kosten aangehaald als pijnpunt van de huidige organisatie van zorg en worden er diverse pogingen gedaan deze te beteugelen. Dit heeft onverbiddelijke gevolgen voor individuele zorginstellingen, waarbij het van belang is dat het leveren van goede zorg niet uit het oog wordt verloren. Ik haal energie uit het maken van de verbinding tussen data en effectieve bedrijfsvoering, om zo grip te krijgen op waar de organisatie staat en waar deze heen moet bewegen, waarbij zowel betaalbaarheid als kwaliteit van zorg centraal staan.