Ingrid Hendrikse

"Zorgen dat kwaliteit en patiëntveiligheid niet statisch maar dynamisch is, want: effectiviteit = kwaliteit + acceptatie"

Medewerkers die een directe relatie hebben met de klant spelen de belangrijkste rol in het leveren van kwaliteit en veilige zorg. Kwaliteit en veilige zorg ontstaat alleen als medewerkers niet alleen instructies krijgen over hoe zij moeten werken, maar ook begrijpen waarom bepaalde procedures gevolgd moeten worden. Pas dan voelen medewerkers zich betrokken en verantwoordelijk voor het eindresultaat. Een belangrijke rol voor stafafdelingen en het management daarbij is adviseren, faciliteren en enthousiasmeren. Ik ondersteun zorginstellingen op het gebied van kwaliteit, (patiënt)veiligheid en de omslag van "Het moet van de IGZ, NIAZ, HKZ." naar "We doen het omdat het goed is voor onze klant.".