Juliette Nieuwenhuis

"Are you questioning it, or are you curious?"

Zorgen voor elkaar is nog ouder dan de weg naar Kralingen. Veel lessen die we eeuwen geleden in de zorg hebben geleerd passen we nu nog steeds toe. Denk aan de witte kleding die zorgverleners dragen of de hiërarchie die we in ons zorgstelsel kennen. Maar de wereld om ons heen verandert continu en snel. Hoe speel je hier als zorginstelling op in zodat je betrokken blijft bij elkaar? Met een nieuwsgierige, onbevangen blik probeer ik telkens de vraag te stellen: waarom doen we wat we doen? Ik geloof erin dat we op die manier ons zorgstelsel continu passend kunnen houden bij onze tijdgeest: van het zoeken naar samenwerking zodat we integrale oplossingen aan de patiënt kunnen bieden, tot aan het gelijkwaardige gesprek dat patiënt en zorgverlener in de spreekkamer kunnen voeren. Je hebt aan mij een adviseur die verbindt en enthousiasmeert maar ook daadkrachtig is en structureert. Zo kan ik je helpen om de vertaalslag van het abstracte naar de dagelijkse praktijk te maken.