Karin de Booij

"Met intelligente stuurinformatie bijdragen aan transparante en betaalbare zorg"

Zowel verzekeraars als patiënten vragen meer en meer om transparantie en differentiatie in de zorg. Het is voor ziekenhuizen belangrijk om (financieel) gezond te zijn en de juiste keuzes te maken maken om dat in de toekomst ook te blijven. Een continu veranderend zorglandschap maakt dat niet makkelijk.

Ik ben ervan overtuigd dat het antwoord op bovenstaande uitdagingen in data ligt. Niet in een grote bak met onsamenhangende gegevens waar analyses vaak stranden. Wel in slimme producten die data zó bewerken dat in een oogopslag duidelijk is hoe het ervoor staat. Ik word enthousiast als ik een complexe informatiewens terug kan brengen naar de kern en kan vertalen in een toegankelijk stuurinformatieproduct.