Lisanne Stijl

"Vanuit wederzijds vertrouwen stappen voorwaarts maken"

Als adviseur ben ik altijd op zoek naar de best passende oplossing voor elke situatie. Mijn uitdaging ligt in het realiseren van een juiste, volledige en tijdige registratie, zowel bij de bron als op de zorgadministratie. Daarbij probeer ik de wet- en regelgeving voor iedereen begrijpelijk en toepasbaar te maken in de praktijk. Samenwerking staat hierin centraal.  Zo tillen we samen de kwaliteit van (registratie)processen binnen uw organisatie naar een hoger niveau. Want als het proces klopt, zijn de resultaten hier ook naar!