Maaike Nijbroek

"Alle groepen zijn samengesteld uit expertise- en procesdeskundigen en leiders"

Mijn visie is dat het niet alleen belangrijk is te weten hoe de processen zijn ingericht, maar vooral ook wie welke rol heeft binnen de organisatie. Alleen dan kun je processen beheersen en verandering managen. Zo krijgt u goed inzicht in mogelijke (financiële) verbeteringen! Wat mij kenmerkt is een efficiënte en praktische aanpak. Met mijn bedrijfskundige bril weet ik uw zorgorganisatie van een andere kant te belichten. Dit levert vaak verrassende en verhelderende inzichten op!